Föreläsning Fontänhuset Båstad – Psykisk ohälsa syns inte

Igår besökte jag Fontänhuset i Båstad. Fantastisk verksamhet och så viktig! Tänk att ha en jag-stärkande plats att komma till när man lider av psykisk ohälsa och som mest behöver gemenskap och fokus på det Friska, det meningsfulla. Att få känna sig delaktig och viktig. En plats där man kan få vara sig själv och samtidigt skapa sunda goda relationer till både andra, sig själv och arbetslivet om så behövs. Avgörande i en rehabiliteringsprocess. Jag är så tacksam över att dessa hus finns och att jag idag fått dela min resa och även tagit del av andras. Vi bär alla på en historia. Din är lika viktig som min.

Genom att dela det vi går eller gått igenom bidrar vi till ett öppnare samhälle som bygger självkänsla och välmående.

”Vi skapar mening och bryter isolering”

I dag finns det omkring 300 fontänhus som stödjer människor som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning. Det första fontänhuset startades 1948 i New York av en grupp före detta mentalvårdspatienter. Ambitionen var att skapa ett alternativ till den traditionella psykiatriska vården med fokus på det friska. Idag finns fontänhusen i över 30 länder.

Fontänhusens modell är en psykosocial arbetsinriktad rehabilitering som stödjer människor som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning. Grundtanken är att ta tillvara och utveckla människors friska sidor genom arbete och gemenskap. Medlemmarna deltar frivilligt i verksamheten och bidrar efter förmåga för att bryta isolering, strukturera sin dag, arbeta med meningsfulla uppgifter, ingå i en gemenskap och stärka sin självkänsla. Fontänhusen är en inbjudande och inkluderande miljö där människor oavsett bakgrund, svårigheter och ålder kan delta.

22885878_10155378132443411_7890921149185561946_n23032596_10155378123538411_6828301155073690326_nimg-4
22886000_10155378133873411_1061357829248150558_n 23168063_10155378131048411_9110175341165718968_n 23031622_10155378131353411_9162471944749474191_n 23131558_10155378131578411_4908211046127030906_n