Kraftfullt Ledarskap

Mental träning har länge varit självklart inom idrottsbranschen för att nå bättre resultat. Lika självklart borde det även vara i företag och offentliga förvaltningar. Ingen jag har mött vill nå sämre resultat. Alla säger att de vill utvecklas och sträva framåt. Vad kan vi dra för slutsats av detta? Jo, de flesta önskar förändring men inte alla vågar ta saken i egna händer för att utvecklas. Så min fråga till dig är: Vågar och vill Du?

Tillsammans med fyra andra trainers erbjuder jag en 15-stegs webbaserad utbildning som går under namnet Full Hand. Denna utbildning kompletteras med personlig handledning och coaching både individuellt och i grupp. Ledarträningen Full Hand bygger på mental träning och framgångsfaktorerna: självbild, målbild, attityd, känsla, engagemang och reflektion. Den sträcker sig över 4 månader och mäter gruppens och enskilda individers engagemang och attityd. Utbildningsmaterialet är framtaget av Marita Boström i samarbete med Lars-Eric Uneståhl.
14641973_10154257567483411_2534150865470760535_n

p24_00229

 

Vill du utvecklas i din ledarroll eller som medarbetare på ert företag? Maila mig på malin@mindrecap så berättar jag mer eller kika in på: www.dusolid.se för att läsa mer om vårt team.