Blir livet mer levande för dig när döden är närvarande?

En person som lider av ätstörningar har vanligtvis ett stort behov av kontroll. Det kan finnas flera olika ingångar till detta destruktiva kontrollbehov. Man kan uppleva att det finns så mycket i ens liv som man inte kan kontrollera att man behöver hitta en specifik sak att hålla fast vid, som i fallet med ätstörningar: överdriven fixering vid kost och kropp.

Ätstörningen fungerar som ett sätt att hantera och undvika känslor som känns ohanterbara. Den är ett sätt att motverka ångest, skam och en känsla av svaghet, och fungerar även som en strategi att skapa gränser. Såhär beskriver Ellinor känsloblockeringen: ”Som sjuk kunde jag inte älska på det sättet som jag gör nu. Men det är läskigt att tillåta sig själv att känna och begära saker. För det innebär ju att man bli sårbar. Den enda ”fördelen” med anorexin var väl just ingenting bekom en.”

Genom ätstörningen känner man sig speciell och skapar en illusion av att ”Jag är stark”. Du tror till slut att ditt självförtroende stärks av att svälta dig allt magrare. Jag kände mig duktig och disciplinerad som ”lyckades” stänga av hungersignalerna för att kunna uppnå det rådande idealet av en kvinnokropp.

Svälten handlar om att försöka kommunicera något man inte kan uttrycka med ord, som till exempel svårigheter, psykisk smärta och ilska.

Lider du eller någon i din omgivning av ett komplicerat förhållande till kost och träning? Efter sommaren har ni möjlighet att genomföra min webb-baserade e-terapi för att komma tillrätta med problemen. Anmäl ditt intresse till malin@mindrecap.se så tar vi det därifrån.

11666299_10153139313828411_3071167123431364718_n


av

Etiketter: