Från död till levande

Det kommer en tid när du vet – en del av dig måste dö. Du kan inte längre hålla fast vid gamla sätt att tänka och vara. Även om förändring kan kännas svårt eller skrämmande … vet du att det är dags.
När du modigt börjar din ”Transformationsprocess” kommer en ny, klokare och starkare du att bli född.
Det handlar om att skapa en ny början i ditt liv.
Frågorna blir …
Vad överger du (eller offrar) för att skapa utrymme för något nytt att komma in?
Hur lär du dig av, läka och låta gå av det förflutna?
Hur blir du klar med det förflutna och nutiden, för att börja skapa en meningsfull och kraftfullare framtid?
Hur går du klokt över livets övergångar?
I den antika grekiska mytologin är Phoenix en mytisk fågel med lysande färgstark plumage i tusen nyanser av guld och scarlet. Hon är kung och drottning av fåglarna, som sägs ha 1000 års livscykler. Det finns bara en phoenix, och hennes samtal är en vacker sång.
Denna övernaturliga varelse kan känna när slutet är nära. När hennes tid har kommit bygger hon ett bo med kanel, rökelse och myrra. Då antänds en helig eld, och återger det gamla jaget i flammorna. Både bo och fågel brinner djärvt och ljust. Efter det föds en ny version. Det är vad jag själv går igenom och vi kommer vara många på denna resan. Jag ser fram emot att möta er i era processer längre fram.
Detta är en gammal formel – att dö och bli återfödd.
För mig handlar denna metafor om återuppbyggnad, hopp, personlig och själslig förändring. För att saker ska förändras och i slutändan bli bättre måste du kunna låta något gå och börja på nytt. Jag tror på Phoenix. Symbolismen betyder så mycket för mig att jag bestämt mig för att uppsöka och själv starta privata sessioner som kallas efter detta (mitt eget blir längre fram). Tänker på all form av psykisk ohälsa jag arbetat med så länge, det är klart vi ska transformeras! Det är klart vi ska pånyttfödas, vissa mer andra mindre. Eldtecken, döden, förnyelsen, från död till levande, från gammal identitet till ny. Jag känner det så starkt och det är saker jag arbetat med så länge. Jag har känt kraften i denna metaforen under hela min egen resa genom terapi som hjälpt mig enormt och nu är det dags att leva ut det ännu mer. Framöver hoppas jag på att kunna hjälpa fler att hitta sin egen Phoenix inuti dem.
WE WERE BORN TO RISE!
“Life is my gift to you. If you shall not cherish it, you’re welcome to give it back”.
~ Aystic, avatar of the Phoenix of Life

av

Etiketter: