Att Tillfriskna från Anorexi med hjälp av Självledarskap

Prestationsprinsessor eller prinsar, höga kickar, föraktet mot sin kvinnlighet – den feminina energin eller sin sexualitet i övrigt. Ja.. Vad handlar en ätstörning egentligen om!? Långt ifrån enbart mat & vikt i alla fall.

Det finns många olika tecken att ha koll på innan en ätstörning bryts ut, även flera år efter ett tillfrisknande kan andra beteenden göra sig påminda. Då brukar man förstå att sjukdomen alltid handlat om besattheten, flykten, kontrollen på det inre känslolivet och annat vilket skapar medvetenhet kring Beroendepersonligheten och att detta är som vilket annat missbruk som helst. Den starka fasaden, inre utanförskapet, förnekelsen, manipulationen och skammen, medberoendet i beroendet – vilket kommer egentligen först? Anpassningen i barndomen. Undvikandet och alla dessa rädslor som till slut blir en enda stor inre konflikt och ohälsa.

I höst ligger fokus på tre olika föreläsningar. Jag kommer fortsätta att främst vända mig till elever, skolpersonal, behandlingspedagoger & anhöriga.

1. Tillfriskna med hjälp av Självledarskap – att ta makten över sin inre drivkraft med min egen resa som grund.

2. ”Varför ätstörningar?” med tillhörande workshop i utbildningssyfte.

3. Egen resa kombinerat med utbildning och kunskap där vi fokuserar på alla olika typer av ätstörningar. (Det är faktiskt ingen slump vilken typ av ätstörning man drabbas av.)

 

rert Malin Porträttfotograf Any-photo -2144


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter: