Den 19e november drar våra föräldraträffar igång!

Mer än 100.000 personer (bara i Sverige) lider av ätstörningar. Varje person har minst 4-5 anhöriga runt sig.

Den 19e november startar vi nya föräldraträffar, denna gång i Åhus!

http://www.kristianstadsbladet.se/auth/?code=session_status_changed&state=http%3A%2F%2Fwww.kristianstadsbladet.se%2Fkristianstad%2Fstod-och-hjalp-at-foraldrar%2F

ae


av

Etiketter: