På vilket sätt vår bakgrund styr våra relationer

Vad händer om jag träffar en möjlig partner som har en annan anknytningsstrategi än jag själv har haft i uppväxten? Det kommer jag i samarbete med företaget New Way prata mer om i min kommande podcast.

Det finns tre olika anknytningar: otrygg ambivalent, otrygg undvikande och trygg. När två personer som har undvikande anknytning möts blir det ofta svårt med känslomässig närhet, eftersom ingen vågar helt släppa in den andre inpå livet. De undvikande har en tendens att tänka sig fram till sina svar istället för att känna efter. Har även lätt att hitta fel på partnern för att få en ursäkt att dra sig undan.

Däremot blir det ofta stormande passionerat när två ambivalenta möts. Båda längtar efter bekräftelser och är lika klängiga på varandra. Dock är det mycket vanligt att tvivel på den andra parten, dramatik samt svartsjuka uppstår då bägge drivs av en stark rädsla för att bli ensamma.

Attraktion uppstår ofta mellan den undvikande och ambivalente. Den undvikande som har svårt att släppa in någon, attraheras av den ambivalente som ger den så mycket uppmärksamhet, och den ambivalente brukar attraheras av mystiken i den undvikandes personlighet. Men det som i början var spännande blir ofta en konflikt. Den ambivalente känner inte sig bekräftad från den undvikande då den inte har verktyg för hur den ska närma sig den andra. Medan den undvikande tycker att den ambivalente blir för påträngade/klängig och drar sig därför undan ännu mer.

Det är vanligt att sådana relationer slutar med att man skiljs som ovänner. Den ambivalenta har åter fått bekräftelse på att alltid bli övergiven, och den undvikande på att närhet inte fungerar. Det är lika bra att vara själv.

Läs Hemligheten för att få bättre förståelse för hur Du fungerar i relationer. Där kan du även hitta verktyg för att förändra ditt relationsmönster till de bättre.

12038001_1077022772309433_4601471395403799837_n


Publicerat

i

av

Etiketter: